Audyty energetyczne

Audyty energetyczne – dokument zawierający ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej oraz opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego ze wskazaniem najkorzystniejszego rozwiązania pod względem energetycznym i ekonomicznym. Audyt termomodernizacyjny uprawnia do otrzymania premii termomodernizacyjnej.

Audyty energetyczne przeprowadzamy dla:

 • domów jednorodzinnych i wielorodzinnych lokali mieszkalnych
 • budynków prywatnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, zakładowych, miejskich i innych,
 • budynków użyteczności publicznej takich jak obiekty administracyjne, szkoły, przedszkola, komisariaty, szpitale, kościoły, hale sportowe, obiekty kultury, przychodnie zdrowia, domy opieki, banki, poczty itp.
 • budynków handlowych
 • budynków przemysłowych takie jak hale produkcyjne czy magazynowe
 • budynków biurowych, restauracyjne, hotele.

 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – ulepszenie w wyniku, którego następuje:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
 • zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne (np. Kolektory słoneczne czy pompy ciepła).

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestor może ubiegać się o premię termomodernizacyjną.

Przykładowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami,
 • wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymiana lub modernizacja źródła ciepła,
 • zastosowanie automatyki sterującej źródłem ciepła,
 • instalacja urządzeń energooszczędnych oraz zmniejszających zużycie wody,
 • instalacja lub modernizacja systemu wentylacji (np. wykorzystanie rekuperacji),
 • instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła).