Dofinansowania

Dofinansowanie na termomodernizacje dla :

  • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
  • wspólnot mieszkaniowych
  • budynków użyteczności publicznej
  • podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów
  • podmiotów prowadzących muzea
  • podmiotów prowadzących domy studenckie
  • kościołów, kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych

można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym „Poprawa Jakości Powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.” – http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/

Aktualne dofinansowania:

-Program KAWKA – dofinansowanie na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi, instalację kolektorów słonecznych oraz na termomodernizację budynku
Wrocław – szczegółowe informacje na stronie: http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018
Wałbrzych – szczegółowe informacje na stronie:  https://um.walbrzych.pl/page/zmiana-systemu-ogrzewania-jak-uzyska%C4%87-dotacje