O Nas

Nasz zespół tworzą inżynierowie – specjaliści ds. odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Posiadamy uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dodatkowo dysponujemy wsparciem doktorów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego.

Naszą misją jest poprawa efektywności energetycznej oraz oszczędne gospodarowanie energią. Dzięki naszej działalności każdy może zmniejszyć koszty ogrzewania budynku i wody użytkowej oraz podnieść wartość rynkową nieruchomości !

Jako firma popieramy inicjatywę UE wdrażając rozwiązania proekologiczne w tym oszczędność energii. Sądzimy, że przyszłe pokolenia nie powinny ponosić konsekwencji nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami kopalnymi. Dzięki naszej działalności każdy może zużywać mniej energii i ponosić mniejsze koszty z tego tytułu.

 

Dlaczego My?

Oferujemy usługi kompleksowe, dzięki współpracy z firmami budowlanymi posiadającymi doświadczenie i oferującymi nowoczesne technologie budowlane. Nasi klienci nie muszą martwić się szukaniem podwykonawców prac termomodernizacyjnych. Nasze zlecenia wykonujemy:

 • Profesjonalnie
 • Solidnie
 • Efektywnie

 

 

Cele:

 • Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych(w tym obiektów użyteczności publicznej) – w Polsce na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się ponad dwa razy więcej energii niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Aż 69% energii w budynkach zużywa się na ich ogrzewanie.
 • Zmniejszenie emisji CO2 i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
 • Zmniejszenie strat energii w lokalnych źródłach ciepła.
 • Całkowita lub częściowa zamiana tradycyjnych źródeł ciepła na niekonwencjonalne, w tym odnawialne.

 

Wymogi Prawne:

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych po raz pierwszy wprowadziła zasady wspierania przez Państwo przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych. Audyt energetyczny określono jako niezbędne narzędzie do opracowania zakresu i parametrów technicznych oraz ekonomicznych przedsięwzięcia termo modernizacyjnego – zwłaszcza pod kątem kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, co stanowi jednocześnie założenia do projektu.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacyjnego i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 5. Dyrektywa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.