Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jest to tzw. pre-świadectwo, to dokument będący częścią składową projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i jest składana wraz z projektem architektoniczno-budowlanym budynku. Dokument ten wykonuje się dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych i dołącza się go do pozwolenia na budowę. Projektowana charakterystyka energetyczna jest wykonywana dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt budowlany dotyczy tylko części budynku.